Collega’s vertellen

Zij-instromers

Bekijk hier het portret over de ervaring van Stefano als zij-instromer bij HVO-Querido.

Kijk ook bij ‘meer over ons werk’ als je meer informatie en verhalen wilt horen.

Collega’s vertellen

Over hun carrièreswitch

Welke mogelijkheden zijn er voor zij-instromers binnen HVO-Querido?

Ben ik een zij-instromer?

Je bent een zij-instromer als je geen zorgopleiding hebt en weinig tot geen ervaring hebt met professionele begeleiding van specifieke doelgroepen. Als jouw drijfveren, persoonlijkheid en talenten bij onze organisatie passen dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren.

Heb je een afgeronde, niet agogische, MBO-3 opleiding?

Dan kom je als zij-instromer in aanmerking voor de functie ondersteunend begeleider.

Heb je een afgeronde, niet agogische, MBO-4 opleiding?

Dan kom je als zij-instromer in aanmerking voor de functie persoonlijk begeleider.

Zij-instroom vacatures

In de vacaturetekst staat onder het kopje arbeidsvoorwaarden en bijzonderheden vermeld wanneer het om een zij-instroom vacature gaat.

Scholingstraject

Als zij-instromer heb je alles in huis aan eigenschappen en competenties om een goede begeleider te worden. Je hebt echter nog weinig tot geen werkervaring als professional en mist de nodige agogische kennis en vaardigheden. HVO-Querido biedt daarom een scholingstraject aan zij-instromers in de functie van ondersteunend en persoonlijk begeleider. Het scholingstraject wordt verzorgd door het ROC van Amsterdam. Naast dit leertraject bieden wij je via een menukaart leerthema’s en leeractiviteiten. Samen met een inwerkbuddy maak je een keuze uit de leerthema’s en bijbehorende leeractiviteiten. Op deze manier stel je een eigen leerroute op.

Welk salaris ga ik verdienen?

Binnen HVO-Querido hanteren we twee Cao’s. Cao sociaal werk en Cao GGZ. Afhankelijk van de locatie en het zorgprogramma waar jij voor gaat werken zijn dat respectievelijk:

Als je instroomt in de cao GGZ dan start je in de aanloopschaal die hoort bij het functieniveau van de vacature. Als je instroomt in de cao Sociaal Werk dan gelden de volgende afspraken:

• Word je aangenomen op een vacature van ondersteunend begeleider dan stroom je in op het functieniveau van deze vacature. De trede van de schaal waarin je instroomt, is afhankelijk van je ervaring en kwalificaties.

• Word je aangenomen op een vacature van persoonlijk begeleider op mbo-niveau dan stroom je in op het functieniveau van deze vacature en blijf je op dit niveau. De trede van de schaal waarin je instroomt, is afhankelijk van je ervaring en kwalificaties.

• Word je aangenomen op een vacature van persoonlijk begeleider op Hbo-niveau dan stroom je in op het functieniveau van de vacature persoonlijk begeleider op mbo-niveau. De trede van de schaal waarin je instroomt, is afhankelijk van je ervaring en kwalificaties. Bij je indiensttreding worden leerafspraken met jou gemaakt. Deze afspraken vormen de basis om binnen een vastgestelde termijn door te stromen naar persoonlijk begeleider op hbo-niveau.

VEELGESTELDE VRAGEN ZIJ-INSTROOM SCHOLINGSTRAJECT

Voor welke functie biedt HVO-Querido het scholingstraject zij-instromer?

Het scholingstraject zij-instromer geldt voor de functies ondersteunend en persoonlijk begeleider.

Door welk college wordt het scholingstraject verzorgd?

Het scholingstraject wordt verzorgd door het ROC van Amsterdam (MBO-college West).

Wat is de tijdsinvestering van het scholingstraject?

Het gaat om 16 lesdagen, verdeeld over twee periodes. Op één dag worden er 4 lessen van 90 minuten verzorgd.

Over welke onderwerpen gaan de lessen?

Hierbij kun je denken aan gespreksvoering, psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en methodisch handelen.

Moet ik de theorielessen in mijn eigen tijd volgen?

Nee, de lessen volg je in je werktijd bij HVO-Querido.

Bestaat het scholingstraject alleen uit theorie via het ROC?

Nee, want naast het scholingstraject krijg je praktijkopdrachten die in het verlengde van de theorie liggen. Ook bieden wij leerthema’s en leeractiviteiten via een zogenaamde menukaart.

Welke onderwerpen komen aan bod in een menukaart?

Werk je bijvoorbeeld op een locatie waar je medicatie deelt dan volg je de online training ‘medicatie delen’. Werk je op een locatie waar verslavingsproblematiek speelt, dan volg je de online training ‘middelengebruik en psychiatrie’. Ook kun je denken aan de online training ‘herkennen van LVB’. Samen met een inwerkbuddy maak je een keuze uit de leerthema’s en bijbehorende leeractiviteiten uit de menukaart. Op deze manier stel je een eigen leerroute op.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?

Als zij-instromer word je gekoppeld aan een inwerkbuddy, die jouw vaste aanspreekpunt is. De inwerkbuddy begeleidt jou bij het leerproces. Daarnaast word je gekoppeld aan een coach. De coaching richt zich op jezelf leren kennen als instrument in contact met anderen, gerelateerd aan het persoonlijk begeleiderschap.

Als ik het scholingstraject heb afgrond, kom ik dan in aanmerking voor vrijstelling voor een reguliere agogische opleiding (BBL-traject)?

Mocht je later interesse hebben in een reguliere agogische opleiding (BBL-traject), dan kun je vrijstelling krijgen voor de gevolgde modules bij een opleiding van ROC van Amsterdam. Voorwaarde om die vrijstelling te kunnen krijgen, is dat je ook de bijbehorende officiële toets hebt behaald. De tijdsinvestering wordt dan groter (ongeveer 8 uur per week) en die komt wel voor eigen tijd. Je kunt de modules ook volgen zonder de toets te doen, dan krijg je wel opdrachten om in de praktijk te doen, maar geen eindtoets.

Als ik als zijinstromer als ondersteunend begeleider aan de slag ga, kan ik dan ook trainingen volgen?

Ja, zeker! Ook als ondersteunend begeleider kun je diverse (online) trainingen en opleidingen volgen. In overleg met je teammanager kun je je aanmelden voor diverse trainingen en opleidingen die HVO-Querido aanbiedt.

Ruben, Ambulant Persoonlijk Begeleider
“Voor het eerst in mijn carrière was een bedrijf geïnteresseerd in wie ik ben als mens.

 

“Na 12 jaar Retail, heb ik heel bewust gekozen te solliciteren op een functie die bij mij past, waar ik gelukkig van word en voldoening uit haal. Ik had meteen een goed gevoel bij het eerste gesprek, het klikte. Voor het eerst in mijn carrière was een bedrijf geïnteresseerd in wie ik ben als mens.

 

Je krijgt als zij-instromer een uitgebreid inwerkprogramma. Er werd een planning gemaakt; ik liep de eerste tijd veel met iemand mee. Vervolgens ging ik af en toe alleen naar de makkelijkere cliënten toe. Ook heb ik allerlei trainingen kunnen volgen over krachtgericht werken, motiverende gespreksvoering, over drugs en meerdere trainingen van psychiater Jules Tielens.

 

Ik kwam in een team terecht met heel veel ervaring. Ze hadden veel tijd voor mij. Ik had regelmatig contact met de zorgcoördinator. Ik leerde van haar dat gelijkwaardigheid het belangrijkst is. Dat je als hulpverlener naast iemand staat in plaats van erboven en dat je niet gelijk moet oordelen. Ook had ze veel tijd om het gesprek aan te gaan over mijn ervaringen en waar ik tegen aanliep.

 

In het begin stelde ik veelal de ‘waarom’ vraag aan mijn directe collega’s, maar ook in mijn zorgnetwerk met behandelaren of in een kliniek. Waarom werk je op deze manier? Of waarom doe je iets juist niet? In de Retail draai je elke euro om en meet je bijvoorbeeld de productiviteit. Deze cijfers en meetinstrumenten zijn voor een PB’er helemaal niet aan de orde waardoor je écht naast iemand kan staan zonder beperkingen.”

 

Ruben

Ambulant Persoonlijk Begeleider Discus

 

Omayma, Ambulant Persoonlijk Begeleider
“Waar ik aan wil bijdragen? Ik wil iets betekenen voor de maatschappij en de jongeren met wie ik werk.

 

“Mijn zus benaderde mij. Zij werkt bij HVO-Querido op de afdeling HRM en vertelde dat er een koffiedate ophanden was. Al heel lang was ik op zoek naar een baan in de zorg om jongeren te begeleiden. Tijdens die koffiedate werd verteld over de verschillende teams en hun werkzaamheden. Ik wilde alleen met jongeren werken. Dat vind ik interessant. Ik stelde mijn toekomstige collega’s vragen, werd uitgenodigd voor een gesprek en de rest is geschiedenis.

 

Waar ik aan wil bijdragen? Ik wil iets betekenen voor de maatschappij en de jongeren met wie ik werk. Kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben. Ik ben tijdens de crisis in 2013 afgestudeerd als pedagoog maar kon geen baan vinden. Ik belandde in de administratieve sector. Hoewel ik daar veel heb geleerd, was dat toch niet mijn ding.

 

Ik ben altijd superpositief. Laatst zei een cliënt dat ze gek werd van mijn positiviteit. Ik ben een open boek, een warm en liefdevol persoon. Mensen zien dat. Ik motiveer en stimuleer cliënten, althans, dat probeer ik. Ik fungeer als een moederfiguur. Geef me je hand en we bewandelen jouw pad precies zoals jij dat wilt.

 

De vrijheid binnen HVO-Querido is me lief. De collegialiteit binnen het team en binnen HVO-Querido als organisatie en de samenwerking met al mijn collega’s is fantastisch. Daarnaast is de interactie met mijn cliënten geweldig. Niet dat altijd alles goed gaat hoor.

 

Ik was onlangs bij een cliënt thuis. Hij wilde de volgende dag afspreken, maar ik had een training. ‘Wat voor training is het?’ vroeg hij. ‘Een training hoe ik beter kan functioneren als persoonlijk begeleider’, antwoord ik. Waarop hij zegt: ‘Ik vind dat u uw werk nu al uitstekend doet. Een training is wat mij betreft niet nodig.’ Zoiets maakt mijn dag dan helemaal goed.”

 

Omayma

Persoonlijk Begeleider Ambulant Team Jongeren

 

Hans, Ambulant Persoonlijk Begeleider
“Zij-instromers kijken vanuit andere invalshoeken.

 

“Ik voelde me snel prettig hier. De sfeer op de Johan Huizingalaan is laagdrempelig, iedereen is welkom. Ook heb ik een leuk team.

 

De eerste dag bij HVO-Querido kreeg ik alle inlogcodes en een druppel. Dat gaf zo’n welkom gevoel! Daarnaast had ik meteen een aanspreekpunt en werd me een coach aangeboden. Haar begeleiding heeft me geholpen wat milder voor mezelf te zijn. Ik ben nogal perfectionistisch.

 

Ik vind het een uitdaging om zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van de cliënt. Het vergt echt maatwerk, maar dat gaat wel goed. Contact maken is een kracht die ik mee heb genomen vanuit de politie. Dat komt mede, omdat ik met heel diverse mensen in aanraking kwam bij de politie.

 

Ik vind het heel positief dat HVO-Querido zij-instromers aanneemt. Het kost meer investering, maar ik denk dat je er wel wat voor terugkrijgt als organisatie. Wij kijken met een frisse blik en vanuit andere invalshoeken. Zij-instromers nemen eigen ervaring mee en dat kan verrassend werken.”

 

Hans

Persoonlijk Begeleider Ambulant Team Psychosociaal

 

Esther, Ambulant Persoonlijk Begeleider
“Ik kan nu meer mezelf zijn dan bij de politie.

 

Ik merkte meteen aan de sfeer bij HVO-Querido dat de organisatie bij mij paste. Mijn collega’s hebben dezelfde basisnormen en -waarden. Mijn team is bovendien open en ik word niet afgerekend op mijn mening en word in mijn waarde gelaten. We hebben ook vaak dezelfde ideeën.’

 

“Ik krijg begeleiding van een collega. Die zorgt onder andere dat ik mee kan lopen en kijken. Omdat ik hoge eisen stel aan mezelf heb ik nu ook een coach gekregen die mij handvatten geeft, bijvoorbeeld voor het vinden van rust. Dat lukt bijvoorbeeld met wandelen, dat is een goede stok achter de deur.”

 

Ben dagelijks blij met de keus die ik gemaakt heb en heb kunnen maken. Voer iedere dag gesprekken met jongeren en heb het gevoel dat ik op een positieve manier bijdraag. Onlangs vertelde een jongere over zijn achtergrond. Ik ben blij dat hij me in vertrouwen neemt en hij was blij dat hij zijn verhaal bij mijn kwijt kon. Luisteren naar mijn cliënten vind ik heel belangrijk en ook gelijkwaardigheid: iedereen heeft een rugzak. Onze groep is jong en in ontwikkeling. Als ik daaraan kan bijdragen ben ik blij. Dus als je hart ligt bij de hulpverlening, dan zeg ik ‘ga ervoor.’

 

Esther

Persoonlijk Begeleider Ambulant Team Jongeren

 

Ik heb relevante ervaring
en wil solliciteren

Naar vacatures

Ik heb interesse, maar
wil eerst meer weten

Koffiedate

Stages

Wij bieden studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om ervaring bij ons op te doen. Als je bij ons aan de slag gaat, volg je een introductieprogramma. Tijdens je stage krijg je begeleiding van professionele stage-werkbegeleiders.

Ben jij een gemotiveerde student? Wil jij stagelopen in een dynamische en informele omgeving? Dan ben je bij HVO-Querido aan het juiste adres. Wij kunnen jou begeleiden bij een goede start van je loopbaan!