Werken in de forensische zorg

Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg. De forensische zorg maakt deel uit van het reguliere zorgtraject. Een goede aansluiting tussen de forensische zorg en de reguliere zorg draagt bij aan een zo optimaal mogelijk herstelproces voor de cliënt en het voorkomen van recidive.

Wij begeleiden en geven cliënten met een forensische achtergrond net als alle andere cliënten een kans om samen aan hun doelen en toekomst te werken. Persoonlijk begeleiders bieden begeleiding op verschillende leefgebieden aan forensische cliënten, zodat zij weer (zelfstandig) kunnen deelnemen aan de maatschappij. De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie van de cliënt of in een beschermde woonvorm.

Leefklimaat benadering

Binnen HVO-Querido werken we op bepaalde locaties al volgens de vernieuwende inzichten en uitgangspunten van Peer van der Helm op basis van de ‘leefklimaat benadering’. Dit betekent dat we uitgaan van contact en positieve bekrachtiging, waarbij we zo min mogelijk met repressie werken. Een positief leef- en werkklimaat zien wij als een voorwaarde bij de begeleiding van forensische cliënten.

Vakgroep Forensische Zorg

De vakgroep Forensische Zorg bestaat uit een multidisciplinair team met collega​’s uit diverse teams, een collega met ervaringsdeskundigheid, een gedragsdeskundige, een collega vanuit het team Opleiden & Ontwikkelen en een onderzoeker. De vakgroep speelt een belangrijke rol in het verzamelen en borgen van kennis, tools en ervaringen op het gebied van Forensische Zorg en stelt deze beschikbaar voor alle collega​’s. Het doel van de vakgroep is om kennis te delen en collega’s op vakinhoudelijk gebied met elkaar te verbinden.

Leeraanbod Forensische Zorg

Binnen HVO-Querido hebben we een divers leeraanbod rondom het thema Forensische Zorg. We vinden het belangrijk om onze kennis op peil te houden en bieden diverse leeroplossingen aan. Denk hierbij aan casuïstiekbespreking, klassikale trainingen en e-learning op het gebied van forensische scherpte, ketensamenwerking, wet & regelgeving, relationele veiligheid, risicotaxatie en escalatie- en de-escalatie. Daarnaast kan een gedragsdeskundige in een team een casuïstiekbespreking rondom specifieke leervragen organiseren.

Ferry, persoonlijk begeleider,
locatie Aalbersestraat

'Ik ben geïnteresseerd in psychologie en meditatie. Beiden kan ik goed gebruiken in mijn werk'.

Ralph, persoonlijk begeleider
locatie Aalbersestraat

'Mensen verdienen een tweede kans. Ik vind het interessant om cliënten te helpen om de boel weer op de rit te krijgen'

Tjitte, zorgcoördinator
locatie Martien Schaaperhuis

'Ik word in mijn werk vaak positief verrast door bewoners doordat ze kwaliteiten van zichzelf ontdekken waarvan ze niet wisten dat ze die hadden'.

Rowan, persoonlijk begeleider, locatie Spaarnevleugels.

'Ik laat echtheid zien in het contact met bewoners. Net zoals mijn cliënten kan ik mezelf zijn tijdens mijn werk'.

Patrick, ambulant persoonlijk begeleider

'Ik heb veel vrijheid om in mijn werk m'n eigen stijl en aanpak in te zetten. Ook krijg ik de ruimte om creatief te zijn'.

Ik heb relevante ervaring
en wil solliciteren

Ik heb interesse,
maar wil eerst meer weten