Methodiek

Bij HVO-Querido geloven we dat geen mens hetzelfde is. We gaan uit van wat iemand kan. Niet van wat iemand niet kan. Of dit nu een cliënt of medewerker is. Wij geloven in de kracht van mensen. Altijd.”

Deze overtuiging vormt de basis van ons handelen en is het uitgangspunt binnen onze krachtmethodiek, maar wat houdt deze methodiek nou in….?

Binnen deze methodiek staan 5 krachtprincipes centraal die voor iedereen binnen HVO-Querido gelden, of je cliënt bent, directeur, begeleider of ict-er.

De basis is een goede werkrelatie, dit is de belangrijkste voorwaarde voor herstel of de ontwikkeling van zowel onze cliënten als voor onze medewerkers.

Binnen deze krachtmethodiek zijn er tal van mogelijkheden om concreet mee aan de slag te gaan. Werk je met cliënten? Dan pak je je begeleiding planmatig aan volgens de afspraken die hierover binnen het team waar je gaat werken, zijn gemaakt. Verder heb je minimaal één keer per twee weken met je team een vorm van casuïstiekbespreking of intervisie. Dit zijn de vijf krachtprincipes die de basis van onze methodiek vormen, en gelden voor zowel het werken met cliënten als tussen medewerkers:

Contact staat centraal en vormt de basis van een goede werkrelatie
Hoe kun je op een professionele manier nabij zijn? En is gelijkwaardigheid de basis van het contact binnen je team? Vragen die we elkaar bij HVO-Querido regelmatig stellen.

Geloof
We geloven in onze cliënten en medewerkers. We stralen bij HVO-Querido vertrouwen naar elkaar uit als het gaat om deskundig en professioneel werken, maar gaan het gesprek ook aan als er twijfels op dit vlak zijn.

Kracht
We horen graag wat jouw krachten zijn om onze cliënten bewust te maken van hun kwaliteiten.

De medewerker/cliënt is regisseur
We bepalen bij HVO-Querido waar mogelijk de vorm en inhoud van ons eigen werk. En we laten onze cliënten regie nemen in hun eigen leven, maar hebben ook oog voor de risico’s en belemmeringen die dit met zich mee kan brengen.  

Samen meer mogelijk
We zijn ervan overtuigd dat medewerkers die samenwerken tot betere resultaten komen! In onze begeleiding betrekken we het steunend netwerk van onze cliënten.

Nieuwe medewerkers worden getraind in het werken met de krachtmethodiek en medewerkers volgen jaarlijks een op de functie toegepaste bijscholing. Daarnaast hechten we belang aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Hierbij gaan wij uit van de krachtprincipes voor de medewerker en stimuleren we medewerkers te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Onze pijlers

Geloof in herstellend vermogen
Krachtgericht
Eigen regie

Relatie is essentieel
Werken in de natuurlijke omgeving
Gebruiken van aanwezige hulpbronnen